SEJARAH… hari pertama sidang Dewan Rakyat Parlimen Ke-13, mencatatkan sejarah apabila hanya tiga soalan sahaja yang dapat dijawab oleh pihak kerajaan. Puncanya satu setengah jam yang diperuntukkan untuk soal an lisan diwarnai dengan isu teknikal peraturan mesyuarat yang dibangkitkan oleh pembangkang.